Fokusera rätt!

Change Your Game!

Driver du din business på ett sätt som gör att du fokuserar på det du älskar och det som gör att du vill vara din egen? Eller går mycket tid och energi åt saker, processer, relationer som gör att din energi och kraft dräneras? Här hjälper jag dig identifiera det som tar och det som ger energi och hitta steg för att så snabbt och energifyllt som möjligt möjliggöra att du fokuserar på det som är din kärna och det som driver dig. 

Tillsammans kommer vi att: 

1. Identifiera - få klarhet om ditt nuläge och identifiera nästa steg.

2. Expandera - skapa det tänkesätt, de verktyg och metoder du behöver för att ta nästa inspirerande steg.

3. Agera - skapa ditt eget tänk, system och  verktygslåda för att säkra att du har det stöd du behöver i vardagen och kraftfullt tar steg mot din nya verklighet.         

Vad andra har sagt:

"Jag fick öva mig att tänka brett och stort, med höjd och längd. Syna mina fördomar och förutbestämda mönster. Bryta vanor, byta vanor, uppfinna nya vanor. Tänka tvärtom, inifrån och ut och in igen, genom tredubbla glas och utan färgade linser. Perspektivförskjutande, sanningsutmanande och glädjespridande." Camilla G

"Genom mitt arbete med dig fick jag syn på hur mycket tid mitt liv består av saker som tar energi, så för att det skall finnas plats att ta in saker som ger energi, måste jag rensa i mitt liv. Då jag insett detta var det väldigt lätt för mig att veta vad och hur jag skulle rensa, Tack för hjälp med insikter, energiboosten och de konkreta verktyg jag har fått att jobba vidare med!" Carolina R