Låt oss prata om pengar!

Money Mindset Coachning

Många gånger har vi omedvetna eller undermedvetna föreställningar och blockeringar kring pengar, som gör att vi hindrar flödet eller till och med saboterar flödet. Flödet av pengar.                    

En av dina viktigaste resurser för att kunna ha den inverkan du förtjänar och önskar är intäkter, det vill säga pengar! Vad det är som står i vägen för dig kommer vi att identifiera under våra tre sessioner tillsammans.

Money Mindset coachning i tre steg:

1. Identifiera - hur ser din specifika situation ut och vad vill du skapa? Vad är det som hindrar eller blockerar dig?

2. Expandera - nu då du har koll på det som hindrar eller blockerar dig gällande pengar och resurser, hur vill du expandera ditt tänk, dina val, din plan?

3. Agera - dags att börja agera på en ny spelplan. Nu är det Inverkan och Intäkt som gäller! Jag hjälper dig att utveckla planen för ditt liv och/eller företag för att attrahera de resurser du vill ha.

Sagt om Money Mindset coachning:

"Nina har ett sätt att med energi och ett systematiskt förhållningssätt väcka slumrande insikter till liv. Insikter som både handlar om var jag fått mina invanda mönster ifrån och hur jag kan ha ett mer konstruktivt förhållningssätt framåt. Om du har lust eller behov av att utveckla dina mönster och ha ett mer livskvalitetsbaserat förhållningssätt till pengar, ditt bidrag och intäkter, rekommenderar jag Nina varmt." Jean Christian Jacobsen, Seniorkonsult Management, ledarskap och medskapande kultur

"Nina har hjälpt mig att hitta tidiga sanningar och övertygelser om min syn på pengar, som etablerades tidigt i livet främst av ett dåtidens samhälle och av min föräldragenerations sanningar, som inte längre har att göra med den verklighet som råder för mig idag och framför allt står i vägen för mig och mitt liv. Genom att ifrågasätta dessa och lägga tid på att definiera nya sanningar, som ligger närmare mig själv, uppnår jag numera fler av mina drömmar och vågar leva ut mer av min passion." Cristina T